Atollen

 

Parkeringshuset i kvarteret Atollen i centrala Jönköping är ett av Carl Stahls större projekt. Atollen har 391 parkeringsplatser och har 6 våningar.

Parkeringshuset Atollen i Jönköping är uppfört 2012 och har 800 m2 av Carl Stahl X-tend rostfria stållinenät. Näten fungerar både som fallskydd mellan våningsplanen och som räckesfyllnad vid entré och på översta våningen. Carl Stahl AB har gjort allt från projektering, tillverkning och installation av färdig produkt.

Byggherre Skanska

Arkitekt: Creacon