Skeppsbrokajen

Kvarteret Skeppsbron i Karlskrona har Carl Stahl installerat nät i form av räckesfyllnas i rostfritt smide.