IFU Arena

I Tivedens nationalpark utanför Karlsborg i Västergötland har det byggts flera handicap anpassade utsiktsplatser där Carl Stahl AB har installerat X-tend rostfria stållinenät. Utsiktsplatserna är ca 150 m långa och har räckesfyllnad med X-tend CXE 1,5 mm liggande maska.